ใครยังไม่ได้ลุ้นต่อ เ งิ นประกันรายได้ เกษตร กร เตรียมให้เพิ่ม

ใครยังไม่ได้ลุ้นต่อ เ งิ นประกันรายได้ เกษตร กร เตรียมให้เพิ่ม
เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจสำหรับชาวนานและเกษตรกรทั้งหลาย เนื่องจาก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 หรือ

“เ งิ นประกันรายได้เกษตรกร”(21 ธ.ค.)ยังอยู่ในความสนใจ ซึ่งยังมีเกษตรกรบางรายอาจยังไม่ได้รับการโอนเ งิ นเข้าบัญชีจาก ธ.ก.ส.

โดยก่อนหน้านี้ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้อธิบายไว้ว่า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เป็นต้นมา ได้จ่ายเ งิ นประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวไปช่วยเกษตรกรชาวนาแล้วเกือบ 4 ล้านรายขณะนี้ยังคงเหลือชาวนาที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวอีก

ไม่กี่หมื่นราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาภาคอีสาน โดยก็จะปsะกาศราคาเกณฑ์กลางอีกและจ่ายเงิ นในกลุ่มต่อไปให้ทันได้ใช้เ งิ นส่งท้ายปีจากนั้น

จะเป็นต้นปีหน้า เป็นงวดชาวนาบางส่วนในพื้นที่ภาคใต้กว่า 3 แสนรายเท่านั้น และเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบร รลุวัตถุปsะสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น จึงมีการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกสัปดาห์

ดั งนั้u ต้องติดตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เ รื่ อ งกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 ในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจากนี้คือ กรมส่งเสริมเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.

จะประสานงานกัน โดยขั้นตอนสุดท้ายคือ ธ.ก.ส. มีหน้าที่โอนเ งิ นส่วนต่างให้กับบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ตรวจสอบเช็คเ งิ นประกันรายได้เกษตรกรได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/

ตรวจสอบจำนวนเ งิ นที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

วิธีสมัครใช้บริการง่าย มาทำตามกันทีละสเต็ป

1.เพิ่มเพื่อนใน Line:@BAACFamily

2.กดลงทะเบียน BAAC Connect จากแถบเมนูด้านล่าง

3.เลือกสมัครใช้บริการ และกด“ยืนยัน“

4.กรอกข้อมูลเล ขบัตรประชาชนวันเดือน/ปี/เกิ ด และ หมายเ ลvโทรศัพท์

5.ออกจาก Line ไปที่การโทร เพื่อขอเล ขอ้างอิง 7 หลักโดยกด *179*เล ขบัตรประชาชน 13 หลัก# แล้วกดโทรออก

6.กรอกรหัส OTP และยืนยันตัวตน

7.กดเลือกบัญชีที่ต้องการให้แจ้งเต ือน ตรวจสอบข้อมูลและกด“ยืนยัน”

8.ลงทะเบียนสำเร็จ

ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่ารอช้า คลิกเลย https://bit.ly/36qcgTT

เรียบเรียง currentafairs

Leave a Reply