เ งิ นประกันสั งคมขอคื นได้ วิธีดูยอดเ งิ นสะส มประกันสั งคม ได้ง่ า ยม า ก

เ งิ นประกันสั งคมขอคื นได้ วิธีดูยอดเ งิ นสะส มประกันสั งคม ได้ง่ า ยม า ก
ประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือน โดนหักไปจากเ งิ นเดือนนั้นไม่ได้หักไปเปล่า แต่มันคือสิทธิต่าง ของเรานั้นเอง ซึ่งก็จะรวมค่ารั ก ษ า พ ย า บ าล ต่าง เ งิ นสำหรับตอนว่างงาน

สำหรับตอน ช ร า แต่เคยเข้าไปเช็คไหมว่า เ งิ นประกันสังคมที่มีนั้นสะสมไปได้เท่าไหร่แล้ว น้อยคนมากจะรู้ว่าเช็คได้ วันนี้เราจะมาสอน วิธีเช็คยอดเ งิ นประกันสังคม แบบออนไลน์กัน ซึ่งง่ายมาก ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

1. เข้าไปยังเว็บ www.sso.go.th ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

2. กรอกเ ล ขบัตรประชาช น / รหัส ผ่ าน สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้กดลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมีให้ยืนยันตัวตนผ่ านเบอร์โทรศัพท์ด้วย

3. พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนู “ผู้ประกันตน” ซึ่งจะเป็นหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลต่าง ของเรา

4. เวลาจะเช็คยอดเ งิ นสะสมของประกันสังคมให้ดูในเมนู “ข้อมูลการส่งเ งิ นสมทบ” ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นประวัติการส่งเ งิ นของเราเองในแต่ละเดือนที่จ่าย ไปนั่นเอง

ซึ่งเ งิ นส่วนนี้จะถูกแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับ 3 ส่วน จะมีสำหรับย ามเ จ็ บ ป่ ว ย สำหรับช ร า ภาพ และ สำหรับตอนว่างงาน สำหรับเ งิ นตอน ช ร านั้นไปส่อง

ดูได้เหมือนกันแล้ววางแผนการใช้ชีวิตได้เลย เพราะพออายุครบ 55 ปี เราทำเ รื่ อ งขอรับเ งิ นส่วนนั้นได้เลยล

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำประกันสังคมควรจะรู้อย่ างน้อยก็ได้รู้ว่าเ งิ นของเราที่สะสมในประกันนั้นได้เท่าไหร่ ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ย ามว่างงานจะได้มีเ งิ นคอยช่วยเหลือ

แน่นอนว่าพนักงานบริษัททุกคนนั้นมีประกันสังคมอยู่แล้ว ถ้าว่าง ก็ลองหาเวลาเข้าเว็บเช็คดูกันนะ

เรียบเรียง currentafairs

Leave a Reply