ปาไป 23 จังห วั ดแล้ว พบเกี่ ย วข้อง ตลาดกุ้ง จังหวัดไหน โด นบ้าง เช็ กด่ ว น

ปาไป 23 จังห วั ดแล้ว พบเกี่ ย วข้อง ตลาดกุ้ง จังหวัดไหน โด นบ้าง เช็ กด่ ว น
วันนี้ 22 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงข่าวสถานการณ์ กรณีสมุทรสาคร ว่า จากการวิเคราะห์การติดCV 19 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร บริเวณตลาดกลางกุ้งยังเป็นพื้นที่ไข่แดงที่มีการติดสูงประมาณ 44%

แต่บริเวณโดยรอบที่ห่างออกมาการติดลดลง คือ ตลาดทะเลไทยติด 14% และหอพักไทยยูเนียน 8% โดยมีแผนที่จะตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลา สำหรับกลุ่มลูกค้าประจำตลาดกลางกุ้งประมาณพันคน

จากการสอบสวนพบมีการเดินทางไป 23 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธย า นนทบุรี กทม. สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สงขลา และ อุตรดิตถ์

โดยขอให้ยกระดับการควบคุมป้องกันโ ร คและค้นหาผู้มีประวัติ เ สี่ ย ง สำหรับจังหวัดที่พบการติดเชื้อแล้ว ได้แก่ สมุทรปราการ 3 ราย สระบุรี 3 ราย กทม. 9 ราย ปทุมธานี 3 ราย นครปฐม 3 ราย และอุตรดิตถ์ 1 ราย รวมเป็น 22 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้หลายคนกังวล และต้องการตรวจหาCV ขอให้กลุ่มบุคคลที่จำเป็นเข้ามาตรวจก่อน คือ มีประวัติ เ สี่ ย ง อย่างใดอย่างหนึ่งช่วง 14 วันก่อนมีอาการ คือ เดินทางมาจากเขตติดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่กระจาย คือ สมุทรสาคร ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดหรือพื้นที่ที่มีการแพร่กระจาย

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่ ว ยสงสัยหรือผู้ป่ ว ยยืนยัน และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสยืนยัน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หากแพทย์เห็นว่ามีความ เ สี่ ย ง ก็ตรวจได้ฟรี หรือมีอาการCV 19 อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการตรวจ

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโ ร คติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การตรวจคัดกรองค้นหาบริเวณตลาดกลางกุ้งตรวจแล้ว 2,051 ราย ผลบวก 914 ราย คิดเป็น 44% ที่อัตราการติดสูง เพราะอยู่อาศัยแบบแออัด และเมื่อติดตามสถานที่ที่มีโอกาสพบกลุ่มนี้ไปทำงานหรือใช้บริการ คือ ตลาดทะเลไทย ที่ห่างออกไป 4 กิโลเมตร เก็บตัวอย่าง 653 ราย พบติด 91 ราย คิดเป็น 14% ถือว่าต่ำกว่าจุดเกิ ดเหตุการแพร่กระจาย 3 เท่า

และหอพักบริเวณตลาดไทยยูเนียนห่างออกมา 2 กิโลเมตร ตรวจ 1,099 ราย ติด 84 ราย คิดเป็น 8% ภาพรวมตรวจค้นหาผู้ป่ ว ยจำนวน 5,066 ตัวอย่าง ผลออกมาแล้ว 3,803 ตัวอย่าง พบ 1,086 ตัวอย่าง คิดเป็น 29% เมื่อมีการตรวจและรายงานผลเพิ่มเติม อัตราการติดจะลดลงอีก เพราะตรวจในสถานที่ห่างออกมาจากจุดศูนย์กลางการแพร่กระจายมากขึ้น

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่ ว ยCV 19 เชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง ได้แก่ สมุทรสาคร 39 ราย นครปฐม 8 ราย สมุทรปราการ 3 ราย สระบุรี 5 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย กทม. 9 ราย และอุตรดิตถ์ 1 ราย โดยทั้งหมดมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง มีเพียง 1 ราย ที่เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว สำหรับหอพักที่ได้กักกันแยกผู้มีโอกาสรับเชื้อไว้อยู่ในสถานที่พักเพื่อความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ

จะมีทีมแพทย์จากสถาบันบำราศนราดูรและโรงพย าบาลสมุทรสาคร เข้าไปดูแลทุกวัน โดยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักกัน ใครมีอาการไข้ จะได้รับการตรวจโดยแพทย์ หากมีอาการมากหรือต้องรับการดูแลที่โรงพย าบาลจะมีการส่งต่อ ทำให้สามารถบริหารจัดการคนติดจำนวนมาก

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สำหรับเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในสมุทรสาครนั้นตามด้วยข้อมูลทางแพร่กระจายวิทย า ที่พบผู้ติดรายแรก เป็นแรงงานพม่า และเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พบการระบาดบริเวณชายแดน ซึ่งพบผู้ที่ข้ามมาในฝั่งประเทศไทยทั้งที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก และอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย คาดว่าลักษณะที่พบการระบาดใน จ.สมุทรสาครนั้น

ก็น่าจะเป็นเชื้อที่มาจากที่เดียวกัน แต่ต้องรอผลการตรวจรหัสพันธุกssมซึ่งจะออกในอีก 2-3 วัน ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับที่แม่สายหรือแม่สอดหรือไม่ ทั้งนี้ แนวโน้มการแพร่ที่พบผู้ป่ ว ยจำนวนมาก แต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่ก็ต้องจัดการให้ดีเพื่อลดการแพร่กระจาย และถือว่าเราตรวจค่อนข้างเร็ว

นับตั้งแต่เจอผู้ป่ ว ยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ใช้หลักการจำกัดการเคลื่อนไหว ส่วนคนไทยที่เข้ามาในพื้นที่แล้วออกไปต่างจังหวัด หากไม่มีการติดต่อจากกลุ่มนี้จะรู้ขอบเขตการแพร่ซึ่งจะรู้ประมาณ 1 สัปดาห์

Leave a Reply