แม่เช็ กด่ วน เพิ่มเ งิ นสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 ไปเป็นจำนวนดังกล่าว

แม่เช็ กด่ วน เพิ่มเ งิ นสงเคราะห์บุตร จากเดิม 600 ไปเป็นจำนวนดังกล่าว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เฮ เพิ่มเ งิ นสงเคราะห์บุตร เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพิ่มเ งิ นสงเคระห์บุตร ประกันสังคม เ งิ นอุดหนุนเด็ กฯ รอไปก่อน

โพสต์ดังกล่าว

สำนักงานประกันสังคมจเริ่มจ่ายเดือน มกราคม เป็นต้นไป ยินดีกับแม่ ด้วยครับ

ยินดีกับแม่ด้วยนะครับรอรับเ งิ นงวดแรกปีใหม่กันเลย

ขอบคุณที่มาจาก สวัสดิการ ทันข่าว4.0

Leave a Reply