3 เดือนทำครั้ง ท่านจะมีแต่ โ ช ค ดี มั่งมี ทำมาค้าขึ้น ยิ่งทำยิ่ง ร ว ย

เป็นสิ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำ ไ ม ต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดั งนั้ น เราจึงควรไหว้ทุก 3ถึง6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ

รูปภาพประกอบ
โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดั ง นี้

วิ ธี การไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

– น้ำ 5 แก้ว
– เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

– ดาวเรือง 9 ด อ ก

– หมากพลู 9 คำ

– ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

ซึ่งพลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เ ช่ นองุ่น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเงิ น หรือท รั พย์ส มบั ติที่เพิ่มพูนขึ้นกล้วย จะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้นแก้วมังกร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการสับปะรด เพื่อจะได้มีหู ต า กว้างไกล

รูปภาพประกอบ
วิ ธี การจัดของ

-ให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้ า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่ าวขอขมาว่า

ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเ ลvที่ บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโ ท ษ เว้นโ ท ษและอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเท อญ และโปรดช่วย อธิ ฐ า น ขอ ต า ม ปรารถนา สาธุค่ะ

ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

เรียบเรียงข้อมูล showbizinfoo

Leave a Reply