ป ร ะเด็นใหม่ เผ ย จากผู้เชี่ยวชาญ น้องหมา ไม่ได้ สิ้ นลม เพราะถูกงู กั ด

ป ร ะเด็นใหม่ เผ ย จากผู้เชี่ยวชาญ น้องหมา ไม่ได้ สิ้ นลม เพราะถูกงู กั ด
จากกรณี ที่ชาวโซเชียลมีข้อกังขา ถึงเหตุการณ์ที่มีสุนัขตัวหนึ่ง ไปดมล้อรถส่งของ แต่จู่ ก็กระโดดชักดิ้ น ชักงอ ตัวลอย และนิ่งเงียบไปในที่สุด ขณะที่คนส่งของที่อาศัยมากับรถคันดังกล่าว ก็ได้ขึ้นรถออกไป โดยไม่ได้รับรู้เ รื่ อ งราวที่เกิ ดขึ้น และต่อมาก็มีชาวเน็ตมาเฉลยว่า สุนัขตัวดังกล่าวได้เ สี ยชี วิ ต จากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น เนื่องจากถูกงู ที่อยู่ที่ล้อรถส่งของฉ ก เอานั้น

ล่าสุด ช่องยูทูบ Nick Chomngam ได้นำคลิปดังกล่าวออกมา เผยแพร่อีกครั้ง โดยระบุในหัวข้อคลิปวิดีโอดังกล่าวว่า “คดีพลิก เจ้าหมาถู ก งูกั ดหรือไม่? อ ส รพิ ษ วิทย า”

ทั้งนี้ ในคลิปดังกล่าว มีการระบุว่า พิ ษงูมี 3 ระดับ คือพิ ษที่ออกฤ น ธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา โดยเมื่อโดนพิ ษงูกลุ่มนี้จะมีอาการอัมพาต เซื่องซึม เชื่องช้า เนื่องจากระบบประสาทถูกปิดกั้น ในการทำงาน

กลุ่มต่อไปคือ จะส่งผลต่อระบบเ ลื อ ด ประกอบด้วย งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา งูกะปะ ซึ่งหากใครโดนพิ ษ จากงูกลุ่มนี้กั ด จะมีอาการป ว ด บ ว มอย่างรุ น แ ร ง แต่หากเป็นกรณี ของงูแมวเซา จะคันไตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ผู้ป่ ว ย เสี ยชี วิ ตได้

กลุ่มต่อไปคือจะเป็นกลุ่ม ที่ออกฤ ท ธิ์ต่อระบบกล้ามเ นื้ อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงูทะเล

และทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาต้องอาศัยระยะเวลา ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรอเวลาในการดู ดซึมของพิ ษ ซึ่งจะต่างจากน้องหมาที่ปรากฏในคลิป เพราะหลังจากกระโดดมาจากล้อ ก็ล้มลงและชั ก และก็ต า ยอย่างรวดเร็ว เรียกว่าปฏิกิริย า อย่างเฉียบพลัน ก็เลยเกิ ด ความสงสัย จึงกลับไปดูคลิปอีกที อย่างละเอียดทีละช็อต

โดยสิ่งที่ได้เห็นคือความว่องไวของงู คือตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวงู จนถึงการฉ ก และหายออกไปก็พบว่า ใช้เวลาไม่ถึงเศษ 1 ส่วนสามวินาทีเท่านั้ น และที่น่าสนใจคือจังหวะ ที่ยังไม่เห็นตัวงู จนถึงเวลาที่งูโผล่มาใช้เวลาเพียงเศษหนึ่ง ส่วนยี่สิบวินาที ซึ่งถือว่าไวเกินไปหรือไม่ และเกิ ดความสงสัยว่าสิ่งที่เราเห็น คืออะไร จึงได้กลับไปพิจารณาใหม่ ก็พบว่าตอนที่งูพุ่งมาฉก เจ้าหมาตัวนี้ก็เกิ ดความสงสัยว่าผิดปกติ และเขาหันหัวกลับ และองศาช่วงหันกลับ ก็เกิ ดเงา และเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งต่าง เหล่านี้ทำให้เราเกิ ดความเข้าใจผิด ซึ่งถ้าบอกว่า ไม่ใช่งูเชื่ อว่า หลายท่านจะเกิ ดความสงสัยว่า ทำไมหมาถึงนอนชักดิ้นชักงอและต า ย จึงขออธิบายจากหลักฐาน ที่มีอยู่ นี้ ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า หมาตัวนี้ต า ยเพราะอะไร

และจากการสอบถาม สั ต วแพทย์หลายคน คำตอบก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เจ้าหมาตัวนี้อาจจะเ กิ ดความตกใจ และไม่รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไร มีโร คหัวใจ หรือไม่ เป็นโ ร คเบาหวานหรือไม่ หรือเป็นโ ร คลมชั ก หรือไม่ เพราะเมื่อ มีปัจจัยกระตุ้นมาก มาก และในเ รื่ อ งของความร้อน ของปูนในบริเวณนั้ นอาจจะทำให้เกิ ด ความช็ อ กได้ นี่คืออีกสมมุติฐานหนึ่งที่จะตอบคำถามเ รื่ อ งนี้ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าจริง จริง แล้วเกิ ดอะไรขึ้น เพียงแต่สมมุติฐาน แต่โอกาสที่งู จะกั ด เป็นไปได้ย าก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

Leave a Reply