รอดูเลยคืนนี้ จันทรุปราคาเงามัว ครั้งสุดท้ายของปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน ทางเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการเชิญชวนคนไทย ชมจันทรุปราคาเงามัว โดยระบุว่า

ค่ำวันนี้ จะเกิ ด จันทรุปราคาเงามัว ครั้งสุดท้ายของปี 63 ค่ำวันที่ 30 พ.ย. 63 จะเกิ ดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว โดยประเทศไทยเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ด วงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลาประมาณ 17:49 น. ไปจนถึงเวลา 18:53 น. สังเกตได้ทั่วประเทศ แต่มองด้วยตาเปล่าค่อนข้างย าก

เนื่องจากด วงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน ไม่ได้ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก ด วงจันทร์จึงไม่เว้าแหว่ง ยังคงมองเห็นด วงจันทร์เต็มด วงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเล็กน้อยเท่านั้นครับ

แม้จะมองเห็นเงามัวย าก แต่เราเก็บภาพผ่านเลนส์ได้ สำหรับสายถ่ายภาพดาราศาสตร์หรือผู้ที่สนใจเก็บภาพ #จันทรุปราคาเงามัว แต่ไม่รู้เทคนิค ตามไปอ่ า นเทคนิคเก็บภาพเงามัวบนด วงจันทร์จาก อ.แจ็ค ศุภฤกษ์ คฤหานนท์

รูปภาพประกอบ
ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

รูปภาพประกอบ
โพสต์

รูปภาพประกอบ
ขอบคุณ siamtopic

Leave a Reply