ความฝันตำราโราณ บอ กเลขเด็ดนำโชค

คัมภีร์โบราณได้อธิบายว่า มีมูลเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเป้นความฝันขึ้น มา มูลเหตุของความฝันนั้นเกิดขึ้นได้ดังนี้ ความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอ ย่ างนี้

เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อ ย่ างมากตลอ ดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม

ความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรั ก ษ าคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้ า ยเรื่องร้ า ย

ก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝันให้ระวังภั ยและป้องกัน ความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออ กุศลจิตก็ต าม เพื่อบอ กเหตุดี หรือเหตุร้ า ยล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า

เรื่องของความฝันหล า ยคนคงสงสัยว่าความฝันที่เราฝันถึงนั้นแท้จริงแล้วสื่อความหมายอะไรได้บ้าง ลองมาดูคำทำนายฝันต ามตำราโบราณดูสิค่ะ รับรองว่าแม่น มากๆ

โดยเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงด ว ง หรือจะนำเลขคำทำนายฝันนี้ไปเสริมมงคลในด้านอื่นๆ เช่น เลขโทรศัพท์ เลขที่บ้าน หรือทะเบียนรถก็จะดีไม่น้อย ไม่ทำให้คุณผิ ดหวังอ ย่ างแน่นอน

ถ้าฝันเห็น ไก่หนู ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 1 ถือเอาว่า ก. ไก่ เป็นพยัญชนะตัวแรก และหนูเป็นปีแรกของงปีเกิด หรือปี 12 นักษัตร คือชวดแปลว่าหนู

ถ้าฝันเห็นกระแสน้ำ หรือ น้ำ ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 2 ถือเอาลำดับจากธาตุทั้ง 4 คือ 1. ดิน 2. น้ำ 3. ลม 4. ไฟ เพราะฉะนั้น

ถ้าฝันเห็นดิน ก็มักตรงกับเลข 1 หรือฝันเห็น ไฟ ก็มักตรงกับเลข 4
ถ้ า ฝันเห็นคน ต า ยศ พ หรือ โ ลงศ พ ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 4 ในทางอิทธิพลของตัวเลขนี้ว่าเลข 0 แทน 4 หรือ 4 แทน 0 ได้ ฉะนั้นจึงเป็น 4 หรือ 0 ได้ แต่

ถ้ าฝันเห็นคนที่ ต า ย ไปแล้วเป็นคนแปลกหน้าในฝัน มักเป็นเลข 6 ซึ่งแปลความหมายว่า ผี ห ลอ ก คือผี โก หก คำว่าหลอ กหรือโกหกจึงเท่ากับ 6

ถ้าฝันเห็น ก ษัตริ ย์พระราชิ นีป ระมุขคนแก่หง่อมสูงอายุบิดามารดาพร ะพุทธรูปบูชา พระประธานในโบสถ์ พระแก้วมรกตฯลฯ มักจะเป็นเลข 9 เฉพาะองค์พระราชิ นีนั้น ถ้าในฝัน

มีองค์พระราชายืนประทับเคียงข้าง ทำนายฝันว่า ถือเป็น 8 และองค์ก ษัตริ ย์เป็น 9 ฉะนั้น เลขนี้จะต้องเป็นเลข 2 ตัว คือ 98 หรืออาจจะเป็น 29 ก็ได้

ถ้าฝันเห็น เสาเรือนโดดเดี่ยวไม้ไผ่ ดินสอ ก้านธูป หรือสิ่งที่เรียวย าว เช่น เส้นเชือ กขึงตรง เส้นหมี่ หรือ เสาธง ไม่มีธง ก้านไม้ขีด ไม้บรรทัดไม้เรียว บุหรี่ ทำนายฝันว่าจะเป็นเลข 1

ถ้าฝันเห็นแว่นต า ถันน มผู้หญิงทั้งสองข้าง ปาก คน เป็ด คนกอ ดอ ก ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 8 คือถือเอาต ามลักษณะ และอักษร เช่น แว่นต ามีวงกลม 2 วงต่อเนื่องกัน หรือน มสองข้าง ส่วนคำว่าปากและเป็ดถือเอาตัว อักษร ป. เป็นความหมายของคำว่าแปด

ถ้าฝันเห็น สามง่ามคราดส้อมช้อนคทา รถสามล้อ จั่วหลังคา ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 3

ถ้าฝันเห็น พลับพลา บ้านเรือน อาคาร หรือหลังคาบ้าน ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 7

ถ้าฝันเห็นผู้หญิงในวัยสาวถึงวัยกลางคน ทำนายฝันว่ามักเป็นเลข 5 แต่ถ้าฝันเห็นหญิงคนท้องมักเป็นเลข 6 หญิงแก่ชรา หรือมารดา มักเป็นเลข 9

ถ้ าฝันเห็น นก ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 6 ทั้งนี้ไม่ถือต ามตัวอักษร น. เป็น 1 แต่ถือเอาการออ กเ สี ยง นก ใกล้เคียงกับ หก หรือ ถือว่านก คือ วิหค ก็ได้

ถ้าฝันเห็น วงแหวนกำไลมือ หลุมหรือบ่อหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นวงกลม หรือ กลอง ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 0 บางตำราว่า แหวน มักจะตรงกับเลข 6 ซึ่งอาจถือเอาคำว่า ว. แหวน มีลักษณะคล้ายเลข 6 ของไทยก็ได้

ถ้ าฝันเห็นเรือ ทำนายฝันว่ามักเป็นเลข 5 ต ามความสังเกตว่า ร. เรือ มีลักษณะคล้ายตัวเลขอารบิคเลข 5 ก็ได้
ถ้าฝันเห็น จิ้งจก ตุ๊กแก จรวด เจว็ดศาล จอบ ทำนายฝันว่า มักเป็น เลข 7 ถือเอาต ามตัวอักษร จ. อยู่ในคำว่าเจ็ด ส่วนตุ๊กแก นั้นถือเอาไม้ตรี มีลักษณะเป็นเลข 7 ของไทย

ถ้าฝันเห็น วัวควาย สุนัข เรือ หรือสั ต ว์ 4 เท้า ทำนายฝันว่า ส่วน มากมักเป็นเลข 4 แต่ให้สังเกตว่า ถ้าเป็นสั ต ว์ที่อยู่ใน 12 นักษัตรของปีเกิด คือปีชวด-ปีกุน ให้ถือ ชวด หนู 1 ฉลูวัว2 ขาลเสือ3 เถาะกระต่าย 4 มะโรง งูใหญ่ 5 มะเส็งงูเล็ก 6 มะเมียม้า7 มะแมแพะ 8 และวอ กลิง9 ส่วนระกา ไก่ เป็น 1 หรือ 10 จอสุนัข เป็น 11 หรือ 4 กุนหมู เป็น 12 หรือ 4

ถ้าฝันเห็นงูใหญ่ หรือพญานาค ต ามที่เข้าใจในฝัน ทำนายฝันว่า มักจะเป็นเลข 5 ถือเอาลำดับในปีเกิด 12 นักษัตร ถ้าฝันเห็นงู ุเล็กๆ หรืองูธรรมดาทั่วไป มักเป็นเลข 6 ถือปี 12 นักษัตรเช่นเดียวกัน

ถ้าฝันเห็น เบ็ดตกปลา ตัวเบ็ด ไม้เท้าถือมีหัวโค้งงอ เหมือนรูปตัว j คันร่ม หรือสะพานโค้ง ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 6

ถ้าฝันเห็นกางเกง เสื้อ. ตะเกียบทั้งคู่ รางรถไฟ และรองเท้าทั้งคู่ ทำนายฝันว่า มักจะเป็นเลข 2 ถือเอาว่าสิ่งเหล่านี้มีเลขเป็น คู่คือ 2 เช่น กางเกงมี 2 ขา หรือรองเท้าต้องมีคู่หรือ 2 ข้าง

ถ้าฝันเห็น แก้วน้ำ แก้วเพชรพลอยมีค่ามักเป็น ทำนายฝันว่า มักเลข 9

ถ้าฝันเห็น มือหรือเท้า ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 5 ถือเอาว่ามี 5 นิ้ว แต่ถ้าฝันเห็นแขน หรือขา มักเป็น 2 ถือเอาว่ามนุษย์เรามี 2 แขน 2 ขา แต่ถ้าฝันเห็น มือ

ในลักษณะกำแน่นหรือ กำหมัด หรือ กำปั้น มักเป็นเลข 6 หรือ 9 และถ้าฝันเห็น มือจับ เช่นจับปลา จับสิ่งของ

ถือเอาลักษณะของการจับ เป็นเลข 7 เช่นจับปลา ก็ จะต้องเป็น 87 หรือ 78 เพราะปลา เข้าในลักษณะของเลข 8

ถ้าฝันเห็นว่าวจุฬา ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 5 เพราะมีปล า ยทั้ง 5 คล้ายดาว แต่ถ้าเป็นว่าวปักเป้า ว่าวอีรุ้ม มักเป็นเลข 4 เพราะ เป็น 4 มุม

ถ้าฝันเห็น อุ จ จา ระ ทำนายฝันว่า มักเป็นเลขคี่ แต่ต้องสังเกตว่า จำนวนของตัวเลขนั้น มากหรือน้อย แล้วตีความหมาย

ขึ้นอยู่กับว่าคุณฝันเห็น มากน้อยแค่ไหน เช่น เห็นน้อยก็อยู่ในราวเลข 1 หรือ 3 แต่ถ้ามากก็ตีความหมายเป็น 5 หรือ 7 ได้ อ ย่ างให้ถึง 9

ถ้าฝันเห็น ภูเขาสูงใหญ่ ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 9

ถ้าฝันเห็นจอมปลวกหรือตัวปลวก ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 8

ถ้าฝันเห็นบันได ทำนายฝันว่า มักเป็นเลขคี่ คือ 3 579 เพราะบันไดส่วน มาก จะต้องสร้างขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ ฉะนั้นถ้าฝัน สังเกตระยะความสูงหรือขั้นบันไดได้ ก็อาจจะมีความหมายเป็นเลขคี่เลขใดเลขหนึ่งได้ใกล้ชิด

ถ้าฝันเห็น กุ้ง ทำนายฝันว่า มักเป็น 9 ถ้าฝันเห็นรวมกับปลาก็ต้องตีความหมายว่า 98

ถ้าฝันเห็น หมวก มงกุฎชฎาธงปักปล า ยยอ ด ทำนายฝันว่า มักเป็นเลข 9 คือ ถือว่าเป็นของอยู่สูง

ถ้าฝันเห็น เต่า ตะพาบ ทำนายฝันว่า มักเป็น เลข 4 บางตำราว่าเลข 3 คือถือว่าตัวอักษร ต.ใกล้เคียงกับเลข 3 ของไทย

คำทำนายฝันต่างๆ ที่เราหยิบยกมานี้ เป็นแนวทางตัวอ ย่ างของอิทธิพลตัวเลขแทนสิ่งต่างๆ ในฝัน ต ามเหตุผลของเจ้าของตำรับ เดิมแต่โบราณกาลมา ซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ต ามทีแต่เราไม่แนะนำให้ท่านงมงาย ลองพิจารณาสังเกตเอาต ามที่ท่านฝันดูสัก 2-3 ครั้ง บางทีจะช่วยให้ท่าน มีประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ขึ้นบ้าง

ที่มา kiddidee

Leave a Reply