รีบด่วนใครยังไม่ลง เผยวิธีลงทะเบียนรับเงิน 15000 ใครว่างงานอยู่รีบลงเลย

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 63 รัฐบาลได้จัดงาน “Job Expo Thailand 2020” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงาน นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมัครเองในงานแล้ว รัฐยังได้เปิดช่องทางออนไลน์ โดยเปิดทั้งหมด 2 เว็บไซต์ คือ www.ไทยมีงานทำ.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน และกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รวมถึงเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์

โดยระบบจะมีการประมวลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ หากลงลึกในรายละเอียดมาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ หรือ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา โดยภาครัฐฯและภาคเอกชน กรมการจัดหางาน พบว่ามีการเปิดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 อัตรา

ใครได้สิทธิเข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่บ้าง?

1.สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ต้องมี

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563

-รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

-ครอบคลุมวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ,ปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี

2.สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ

-ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

-มีเงื่อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)

เงื่อนไขโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่มีอะไรบ้าง ?

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย ซึ่งรัฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธ.กรุงไทยของเด็บจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้ ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบียน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 -30 ก.ย. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือนเริ่ม 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย4,335 บาท

-วุฒิ ปวช.ฐานเงินเดือนเริ่ม 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย4,700 บาท

-วุฒิ ปวส.ฐานเงินเดือนเริ่ม 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท

-วุฒิปริญญาตรีฐานเงินเดือนเริ่ม 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

ขั้นตอบลงทะเบียน จ้างงานเด็กจบใหม่

1)เข้าไปที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ และกดปุ่มลงทะเบียน จากนั้น หน้าจอจะแสดงเงื่อนไขข้อกำหนดและการให้ความยินยอม หากเข้าใจและยินยอมให้คลิกตกลงและยอมรับเงื่อนไข

หลังจากนั้น ให้เรากรอกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรหัสผ่าน ชื่อนามสกุล ,ข้อมูลส่วนตัว ,วุฒิการศึกษา และที่อยู่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน

หลังจากนั้น ให้กลับมาที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหมือนครั้งแรก แต่ครั้งนี้ให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเเละรูปภาพประกอบ เช่น ใบรับรองการศึกษา รูปภาพผู้สมัคร พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ หากมีการจ้างงาน

ต่อมา ให้เลือกตำแหน่งงานที่สมัคร โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้หลายครั้ง

อีกทั้งภายในระบบจะให้เลือกสถานที่ที่ต้องการทำงาน โดยระบุจังหวัด ซึ่งสามารถเพิ่มสถานที่ได้หลายแห่งเช่นกัน

2)รอผู้ประกอบการติดต่อกลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

3)ตอบรับการจ้างงาน โดยกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน

4)รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

5)ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม

6)ตกลงจ้างงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมจัดหางานแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยไว้ในระบบ หลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

ขอบตุณข้อมูล กรมจัดหางาน

 

Leave a Reply