สวมแหวนยังไงให้เฮง วิ ธีสวมแหวนต ามวันเกิดเสริมความเฮง การงานและความรัก

หล า ย ๆ คนคงจะชอบการดูด ว ง การทำนายท า ยทัก รวมไปถึง อ่านพวกเกี่ยวกับการเสริมด ว ง เพื่อเอาไว้เป็นเป็นที่พึ่งทางใจ อ ย่ างพวกทริคต่าง ๆ หรือของเสริมด ว ง อ ย่ างเสื้อผ้า กระเป๋าสต างค์ เหล่านี้กันใช่ไหมล่ะคะ วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องประดับประจำกายของใครหล า ย ๆ คนเลย นั่นก็คือ แหวน นั่นเอง ซึ่งการสวมแหวน หรือ การเลือ กซื้ อแหวนนี้ ก็มีส่วนในการเสริมด ว งให้เรา เฮง รวย ความรักปัง ได้เหมือนกัน
ถ้าคนไหนที่ชอบเรื่องด ว งแบบนี้ เรามี เ ค ล็ ดลั บใส่แหวนเสริมด ว งประจําวันเกิด งานดี เงินดี ความรักปัง มาฝากกัน ถ้าสาว ๆ คนไหนที่อย ากรู้แล้วว่า ควรจะใส่แหวนยังไง ให้ด ว งดีได้นั้น เรามาดูกันเลยค่า

วันเกิดของคุณตรงกับ วันจันทร์
แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็นลักษณะบางๆ ควรให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือ นิ้วก้อย ลักษณะแหวน ควรจะเป็นแหวนที่มีลักษณะบางๆ เล็กๆ ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีคนรักคนเอ็นดู แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่ างยิ่ง เพราะจะมีปัญหาด้านความรัก

วันเกิดของคุณตรงกับ วันอังคาร

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เน้นหัวแหวนเป็นหลัก หรือมีหัวแหวนใหญ่ มองเห็นชัด และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ไม่มีแ ร งฮึด ควรใส่หัวแหวนใหญ่ๆ มองเห็นเด่นชัด และสามารถสวมแหวนซ้อนกันหล า ยวงในนิ้วเดียวกันได้ ไม่มีปัญหา

วันเกิดของคุณตรงกับ วันพุธ

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่พอ ดีกับนิ้ว ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ จะยิ่งดี และควรใส่แหวน ที่พอ ดีกับนิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปหรือจะเน้นที่เป็นลักษณะสีเขียวๆ ให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้ายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะเสริมด้วยให้เฮง เป๊ะ ปังในทุก ๆ เรื่อง สามารถใส่แหวนซ้อนกันในนิ้วเดียวก็ได้ สวยๆ ชิคๆ

วันเกิดของคุณตรงกับ วันพฤหัสบดี

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ หนา หรือเน้นที่เป็นลักษณะสีเหลืองๆ ทองๆ และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่ าง ทองคำ เงินหรือทองคำขาว พอ ดีกับนิ้ว ไม่เล็กจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยอัญมณีที่มีประกาย ถึงจะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง และไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหล า ยวง

วันเกิดของคุณตรงกับ วันศุกร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนที่เป็นลักษณะคลื่นๆ เป็นสีน้ำเงิน สีฟ้า ข้อห้าม สำหรับคนเกิดวันศุกร์เท่านั้น คือ ห้ามใส่แหวนหล า ยวง ในนิ้วเดียวกันเด็ดขา ดเพราะจะส่งผลให้เกิดรักซ้อน และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่ทำจาก ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะ เป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวน มีสีสัน สาวๆ จะสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ ไม่ควรสวมแหวนซ้อนกัน มากจนเกินไป เพราะจะมีปัญหาด้านความรัก หรือรักอิสระเกินไป

วันเกิดของคุณตรงกับ วันเสาร์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนขนาดใหญ่ เน้นสีโทนม่วง และให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่ทำด้วย ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอ ดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่กว่านิดหน่อย หัวแหวนเน้นสีโทนม่วงๆ ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนางไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหล า ยวง

วันเกิดของคุณตรงกับ วันอาทิตย์

แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนเกลี้ยงๆ อย่ างเช่น ทองคำ ทองคำขวา หรือหยก และให้สวมแหวน มือซ้าย นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ควรจะเป็นแหวนที่ทำจากทองแท้เงินแท้หรือหยกถึงจะช่วยส่งเสริมพลังด้านดีๆ กิดความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ควรสวม แหวนหล า ยวงในนิ้วเดียว เพราะจะทำให้เกิดความผิ ดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย ๆ

ใส่แหวนเสริมด ว ง นิ้วไหนเสริมด ว งด้านใด

สวมแหวน นิ้วโป้ง

การสวมแหวนนิ้วโป้งข้างซ้าย บ่งบอ กถึง ความมั่นใจในตัวเอง บางคน มั่นใจมาก เผด็จการ คนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง ต้องสั่งคนเยอะๆ หากสวมแหวนนิ้วโป้งจะช่วยเสริมด ว งบารมี แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัว อย ากจะล ดความมั่นใจที่มีมากเกินให้อยู่ในระดับสมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้งโป้งข้างขวาจะสามารถช่วยได้

สวมแหวน นิ้วชี้

นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอ กถึง การมีเหตุมีผล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นำ เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงาน การใส่แหวนที่นิ้วชี้ ข้างซ้ายจะช่วยเสริมด ว งเรื่องนี้ได้ และในทางตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติต ามกฎระเบียบได้ดี

สวมแหวน นิ้วกลาง

สำหรับนิ้วกลาง เป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างซ้ายมักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ คอยตัดสินใจ คอยจับผิ ดคนนั้นคนนี้อยู่ตลอ ดเวลาแต่ในทางกลับกันคนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์

เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือถ้าใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางเยอะการสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

สวมแหวน นิ้วนาง

คนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวา จะเป็นคนที่อยู่กับกฏระเบียบยึดติดกับกฏกติกามากเกินไป

สวมแหวน นิ้วก้อย

คนที่สวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย เหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรง โดยเฉพาะการพูด คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขาย เจรจา ติดต่อสื่อสาร หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย จะช่วยส่งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็นอย่ างดี แต่ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าตัวเอง เป็นคนพูดเยอะเกรงว่าคนรอบข้างจะรำคาญเอาได้ ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาก็จะช่วยล ดตรงนี้ได้เช่นกัน

ที่มา kiddidee

Leave a Reply