เริ่มทยอนโอนเงิ นให้ชาวนาไ ร่ละ500 ไปกดเ งินใช้ได้เลย

สำหรับเงิ นชาวนา ที่หลายๆท่านรอคอยล่าสุด สรุปแล้ว

เริ่มทยอยโอนเงิ นให้ชาวนาไร่ละ 500 บ าท ตั้งแต่ 25 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ไ ล่เรียงแต่ละวันกันไปตามพื้นที่ (ด้สูงสุดครัวเรือนละไ ม่เกิน 20 ไร่ สอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้ าน Cr.อนุวัตร จัดให้

เริ่มทยอยโอนวันนี้เป็นต้นไปนะครับ

ไร่ละ 500 ไ ม่เกิน 20 ไร่ หรือไ ม่เกิน 10,000 ต่อครัวเรือน

อย่ างไรถ้าสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธกส.ใกล้บ้ านท่ าน

และหากมีความคืบหน้ าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ อนุวัต จัดให้

Leave a Reply