ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้าน

วันนี้เรามีต้นไม้ที่อย ากจะแนะนำให้หล า ยๆ คนหามาปลูก ช่วยดูดท รั พ ย์เข้ามาในบ้าน กับบทความ ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้านไปดูกันว่าต้นไม้ที่ว่านั้นคือต้นอะไร

เรื่องของคนรักต้นไม้ ที่มักจะคอยมองหาต้นไม้ที่ชอบมาประดับตกแต่งบ้านหรือสวนในบ้าน เชื่อว่าหล า ยคนต้องรู้จักต้นไม้ เรียกท รั พ ย์ ต้นนี้ ชื่อของมันก็คือ ต้นค ล า ส ซู ล่ า ที่กำลังได้รับความนิยมและหล า ยคนกำลัง

ให้ความสนใจเจ้าต้นไม้เล็กๆน่ารัก แถมด้วยความเชื่อในเรื่องของการเ งิ น ให้ล า ภให้ผลกับคนปลูก จะเป็นต้นไม้แบบไหนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันกับต้นคลาสซู ล่ า หรือ ต้นใบเงิน หรือเรียกอีกชื่อว่า ต้นไม้ ส ว ร ร ค์

ต้นใบเงินเป็นไม้อ ว บ น้ำ มีใบสวยงาม หนาว ด อ กจะเป็นสีชมพูหรือขาว เป็นรูปดาว โดยจะมีด อ กออ กในช่วหน้าหนาวย า วไปจนถึงช่วงต้นปี และจะมีการแตกหน่อออ กมาใหม่ เป็นสีน้ำต าลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นแทน

ส่วนการดูแลก็ไม่ย ากเพราะเค้าเป็น ไม้อวบน้ำ จึงไม่ต้องการน้ำมาก ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ บ่ อ ยไม่อ ย่ า ง นั้นแล้วจะทำให้ร า ก เ น่ าได้ แต่ก็ไม่ชอบแดด

ที่แรงเกินไปเพราะอาจทำให้ก้านและใบไหม้ มีความเชื่อกันว่า ต้นคลาสซูล่า จะดึงดูดความโชคดี เป็นสัญลักษณ์ของการเงินแบบเน้นๆเรียกว่า

ยิ่งออ กใบเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งร ว ยเท่านั้น ทางหลักฮวงจุ้ยบอ กว่าให้วางไว้ในตำแหน่งทิศตะวันออ กเฉียงใต้ จะช่วยดูดพลังงานดีๆที่ส่ งผลต่อโชคลาภ ช่วยเปิดทางให้เงินทองไหลมาเทมา แบบไม่ข า ดสาย เจ้าต้นไม้น่ารักๆต้นนี้ จึงได้รับความนิยมเป็นอ ย่ า งมาก มีหล า ยคนที่นำต้นใบเงิน

 

นี้มอบให้เป็นของขวัญแก่กัน เช่น วันขึ้นบ้านใหม่ หรือเป็นของฝากติดไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆ เรื่องราวของไม้มงคล เป็นความเชื่อที่หล า ยคนสนใจและเมื่อได้ลองทำต ามแล้วก็มีหล า ยคนยอมรับในพลังงานจากธรรมช าติที่แม้ว่า

เราจะมองไม่เห็นอธิบายไม่ได้ แต่ก็สามารถรู้สึกได้จริงๆ ว่าแล้วก็ไปลองหา ต้นคลาสซู ล่ า นี้มาประดับห้องนั่งเล่นของเราดูบ้างดีกว่า นอ กจากจะทำให้บรรย ากาศในบ้านดูดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้มีพลังงานดีๆไหลเวียนเข้ามาในบ้านอีกด้วย

ที่มา deesoulmuch

Leave a Reply