พระเดือนชัย ไปคันไหนออกคันนั้น

เชื่ อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดี สำหรับหลวงปู่เดือนชัย ที่เดินทางไปไหนต่ างก็มีลู กศิ ษย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่ างดี

ซึ่งก่อนหน้ านี้ไ ม่ว่าจะเป็นงานมงคลอะไรต่างๆ มีการเชิญหลวงปู่ไปเพิ่มทำพิธี

ล่ าสุดมีผู้ใช้ติ๊กตอกร ายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุข้อความว่า

โพสต์ดังกล่าว

เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ ารณญ าณ

กิจการรุ่งเรืองนะครับ

โปรดใช้วิจารณญาณ

สาธุ
ขอบคุณ เจ้าของติ๊กตอก lekky_4979

Leave a Reply