10กุมภาพันธ์ เงิ นสดเข้า 3กลุ่ม ไปกดใช้ได้เลย

~

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

~

ได้โพสต์ข้อความ 3 กลุ่มที่มีเงิ นเข้าในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า เงิ นเข้า 3 กลุ่ม! วันพุธที่ 10 ก.พ.64

โพสต์ดังกล่าว

~

เตรียมกดเ งิน

เบี้ ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บ าท

เบี้ ยผู้พิ การ 800-1,000

เงิ นอุดหนุนเ ด็ก 600

~

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

~

 

Leave a Reply