โพสต์ขอจำนำบัตรค นจนแล กเ งิน5,000

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของช ายร ายหนึ่ง

~

ระบุว่า มีร้ านค้ าไหนรับจำนำบัตรค นจนบ้ างไหมครับ
สองเดือนนี้รั ฐบ าลแ จก 7,500 ผมขอแค่เงิ นสด 5,000 เพื่อมาเสี ยค่ าน้ำค่ าไฟครับ ให้เอาบัตรผมไปเลยครับโพสต์ดังกล่าว

~

หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งจะคอมเมนต์เห็นใจจำนวนมากไปถึงกลุ่มที่มีห นี้สินค่ าไฟฟ้า ค่ าน้ำ ที่แม้จะได้เงิ นเยี ยวย า 2 เดือน

~

แต่กลับนำไปจ่ ายที่ค้ างไว้ไ ม่ได้ ทำให้มีบ างคนหมดหนทางจนต้องข ายบัตรค นจนหาเงิ นสด

~

ยังไ ม่รวมห นี้นอกระบบ ที่หลายคนอาจจะเจอปัญห าเช่นกัน

อย่ างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจาก บัตรค นจนพบว่าปัจจุบันมีการช่วยค่ าไฟ ไ ม่เกินเดือนละ 230 บ าท

~

และค่ าน้ำ ไ ม่เกินเดือนละ 100 บ าท ซึ่งทั้งสองกรณีเมื่อมีบิลมาจะต้องจ่ ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบบจะโอนเงิ นช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ ส่วนกรณี เร าชนะ จ่ ายค่ าไฟฟ้า ค่ าน้ำ ได้หรือไ ม่

~

เบื้องต้นพบว่าไ ม่อยู่ในบริการที่สามารถใช้จ่ ายได้

Leave a Reply