เผยวิธีกดเงินเราชนะ 3,500ด้วยบัตรคนจน

ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการจะสามารถกดเงิ นสด ATM ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงิ นใน e-Money

โดยจะได้จากการลงทะเบี ยนรับส่วนลดค่ าไฟฟ้า, ค่ าน้ำประปา หรือเงิ นเบี้ยความพิก าร (ผู้ที่ลงทะเบี ยนรับเบี้ ยความพิก าร) และโครงการเร าชนะ

วิธีกดเงิ นเราชนะด้วยบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐแบบละเอียด

-สอดบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ATM

-ใส่รหัสตัวเลข 6 ตัว

-กดเลือกเมนูบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

-กดเลือกถอนเ งิน

-กดระบุจำนวนเงิ นที่ต้องการถอน

-กดปุ่มถูกต้อง

-หยิบเ งิน

-กดเลือกบันทึกรายการต้องการ

-ระบบจะคืนบัตรให้ท่านหยิบบัตร

-หยิบใบบันทึกรายการ

-ถอนเงิ นจากบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 สอดบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเข้าตู้ ATM

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสATMของบัตร

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนูบัรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูที่จะทำธุรกร รม

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเ งิน

ขั้นตอนที่ 6 หยิบเ งิน

ขั้นตอนที่ 7 กดใบบันทึกรายการ

ขั้นตอนที่ 8 คินบัตรATM/รับใบบันทึกรายการ

 

Leave a Reply