มาแล้ววันลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ2

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้ านเศร ษฐกิจการเ งินสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่ าวว่า มีผู้ใช้สิ ทธิที่เข้ าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2 แล้ว

จำนวน 2 ล้ านสิ ทธิ และยังไม่ได้สิ ทธิอีก 1.6 ล้ านสิ ทธิ

กระทรวงการคลังจะประเมินการใช้สิ ทธิโครงการคนละครึ่งภายใน 14 วัน หรือภายใน 15 ม.ค. 64

จะมีการประเมินจำนวนผู้ที่ยังไม่ใช้สิ ทธิว่าเหลือจำนวนเท่าไหร่ และนำสิ ทธิจำนวนที่เหลือ

เ ปิดให้ลงทะเบี ยนใหม่ในรอบเก็บตกเหมือนกับโครงการคนละครึ่งเฟสแรกต่อไป

ส่วนจะมีคนละครึ่งเฟส 3 หรือไม่ ก็ต้องรอประเมินเช่นเดียวกัน

ส่วนการขย ายวงเ งินใช้จ่ายในโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 2 เดิมคนละ 3,500 บ าท

เป็น 5,000 บ าท ล่ าสุด “คลัง” ออกมาย้ำชัดแล้วว่า ไม่มีแผนขย ายวงเงิ นใช้จ่าย

คนละครึ่งเฟส 2 ในวงเงิ นดังกล่ าว

โพสต์ดังกล่ าว

ประกาศดังกล่ าว

ขอบคุณข้อมูล siamnews

Leave a Reply