ใครเงิ นยังไ ม่เข้า ตรวจชื่อเลยรอบสุดท้ ายวันที่29มกราค มนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ระบุว่า การย างแห่งประเท ศไทย (กยท.)

แจ้งความคืบหน้ าโครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการจ่ายเงิ นชดเชยส่วนต่างแล้ว

โดยง วดที่ 1 – 2 เดือน ต.ค. – พ.ย. 63 จ่ายเงิ นชดเชยส่วนต่างเฉพาะน้ำย างสด และย างก้อนถ้วย

เป็นเงิ นรวม 1.32 พันล้านบาท ส่วนแผ่นย างดิบไ ม่ต้องจ่ ายเงิ นชดเชยส่วนต่าง

สำหรับง วดที่ 3 คาดว่า ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ ายประมาณวันที่ 29 ม.ค. 64

ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการเข้ารวมโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน

(ขึ้นทะเบี ยนก่อน 12 ส.ค. 62) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิ นเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนย างพารา สามารถตรวจสอบการโอนเงิ นประกันร ายได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/

และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2

ได้ที่ http://www.rubber.co.th/gir/index/

โพสต์ดังกล่าว

เว็บไซต์ดังกล่าว

 

Leave a Reply